Trang chủ // Tư vấn // Công thức tính đơn vị giấy

Công thức tính đơn vị giấy

Công thức tính trọng lượng của ream giấy và cuộn giấy 

Các công thức đơn vị giấy

  • Chiều dài : (cm)
  • Chiều rộng : (cm)
  • Định lượng : (gsm) tức là g/m2
  • Một Ram = 500 tờ

* Tính trọng lượng (số kg của 1 ream) = (Dài x Rộng x Định lượng)/20000

20000 là hằng số theo quy định

 

* Tính thông số của cuộn giấy:

– Định lượng : BW

– Số mét dài : L

– Khổ cuộn : S

– Trọng lượng: NW

Trọng lượng net (Kg)= (BW * L * S)/ 100.000

Chiều dài (m) = (NW*100.000)/ (BW và S)

Trong đó: 100.000 là hằng số để quy đổi đơn vị tính.

 

*  Định lượng GSM của giấy là đơn vị đo lường viết tắt của gram per square meter, tức là trọng lượng (tính theo gram) trên 1 mét vuông giấy.

Ví dụ: Giấy Couche 300 (gsm) có nghĩa là có trọng lượng 300 gram /mét vuông.

Bài viết liên quan